Hjortnäs Sunnanängs Samfällighetsförening


Förvaltar gemensamma vägar, skogar och mark som tillhör samfälligheten

Rösträtt har ägare av jordbruks- och skogsmark.

Styrelsen utser och fördelar båthusplatser.

Styrelsen 2022 - 2023:

Ordförande: Maria Werpers-Dahl

Sekreterare: Ejnar Andersson

Kassör: Maria Werpers-Dahl

Ledarmöten: Margareta Lind,Leif Backlund, Lars Örbrink

Styrelsesuppleanter: Agneta Kallur, Mi Åkerström samt Margareta Jobs

Revisorer: Mats Grönberg och Kerstin Gawell

Revisorsuppleanter: Gunilla Björk och Börje Holmats

Valberedning: Urban Nordström (sammankallande), Birgitta Back samt Ulf Sunnanängs.

Dokument:
 • Årsmötetshandlingar 2010
 • Årsmötetshandlingar 2011
 • Årsmötetshandlingar 2012
 • Årsmötetshandlingar 2013
 • Årsmötetshandlingar 2014
 • Årsmötetshandlingar 2015
 • Årsmötetshandlingar 2016
 • Årsmötetshandlingar 2017
 • Årsmötetshandlingar 2018
 • Årsmötetshandlingar 2019
 • Årsmötetshandlingar 2020
 • Årsmötetshandlingar 2021
 • Årsmötetshandlingar 2022
 • Verksamhetsberättelse 2020
 • Verksamhetsberättelse 2021
 • Förvaltnings- och skötselplan Hj s:41 2013-03-21, PDF-fil 2 Mb stort
 • Om hemsidan

  Hemsidan administreras av Hjortnäs - Sunnanängs byamän

  Vårat uppdrag är:

  Sköta om hemsidan

  Vårda bystugan

  Bevara byns traditioner

  Informera om aktiviter

  Vi har ingen Blog!

  Vi finns inte på Facebook!

  Kontakt