Dokument som berör Hjortnäs - Sunnanängs byar


Diverse artiklar och annat!
 • Gamla protokoll för Hjornäs - Sunnanängs byamän, Byggnadsföreningen samt skifteslags gemensamma förvaltning, 1897 - 1971
 • Talare under midsommar från Hjortnäs - Sunnnanäng från 30-talet och framåt
 • Charten från Godtemplare och Templare i Hjortnäs - Sunnanäng
 • Templarorden Syskonhemmet 165 af Hjortnäs, 1888 - 1920
 • Skolmästare i Hjortnäs skola (Wasasalen) 1873-1939
 • Så här klär du dig korrekt! alltså 1951-52 års stil
 • Finska Krigsbarn i Leksand och Hjortnäs
 • Forkörarna kommer av Annika Ulstrup
 • Slåtterfesten i Hjortnäs 2011 av Annika Ulstrup
 • Så här började traditionen med nyårsträffen vid adventsgranen i Hjortnäs
 • Intervju med Lind Gustaf om Tävlingsrodd på Siljan
 • Livet förr med Gustaf Lind
 • Resultat från Leksandsrodden 1936 - 2014
 • Kyrkbåtar på som har funnits och finns på Siljans vatten 1716-2018
 • Tider från Leksandsrodden 1999 till 2013 för samtliga båtar som har rott längsta sträckan
 • Malltraditionen i Hjortnäs och Sunnanäng
 • Småskola och Folkskola i Hjortnäs
 • Händelser ur byns historia 1898 - 1961
 • Bilder från Hjortnäs 2018, tagna av Olle Calles och Kicka Johansson, PDF-format. klicka här!
 • Midsommar i Hjortnäs - Sunnanäng av Emma Björk Jäderlund 2018
 • Bilder tagna av Dan Back i samband med Hjortnäsbyarnas åkdonsträff den 1 oktober 2022 vid parkeringen vid Hjortnäs - Sunnanängs bystuga.
 • Ön som Hjortnäs - Sunnanängs byamän tappade bort